OYUN TEKERLEMELERİ TEKERLEMELİ OYUNLAR

 
 
OYUN TEKERLEMELERİ
TEKERLEMELİ OYUNLAR
Bu tür oyunlarda, sözlerle hareketler bir aradadır. Sözlerin çocuklarca yaratılmış ezgileri vardır.
Hareketler bu ezgiler eşliğinde yapılır.
Tekerlemeli oyunların büyük bölümü kuşaktan kuşağa geçerek günümüze kadar ulaşmışlardır. Yeni
yetişenler, istekle ve yanlışsız oynayarak bu tür oyunları daha da geliştirebilirler. Oyunlara yeni
renkler, yeni ezgiler katabilirler.
Birbirimizi tanımanın en iyi yolu oyunlardır. Mızıkçılık etmeden, tekerlemeli güzel bir oyuna ne
dersiniz? Haydi öyleyse oyun başına...

EBE ÇIKARMA
Oyuncular halka şeklinde dizilirler. Sözlere uygun olarak ritmik hareketlerle ebenin ilgisini
çekmeye çalşırlar. Bu ritmik hareketler; halkada elele tutuşarak dönme, eller belde halka içine ve
dışına yürüme şeklinde olabilir. Bu sırada ebe aşağıdaki tekerlemeyi söyler:
Üşü-düm üşü-düm-daldan-elma-düşürdüm
El-mamı-yedi-ler-bana-cüce-dedi-ler
Cüce-likten-çık-tım-Beyoğ-luna-git-tim
Bey-oğlu-has-ta-çor-bası-tas-ta
Püs-külü-ma-vi-ina-dına-ka-vi
Gel-çık-bal-çık-ben-çık-tım
Ebe olan oyuncu tekerlemenin son sözcüğü "çıktım" dediği anda kime değmişse, bu kez o oyuncu
ebe olur. Oyuna yeni ebeyle ve tekerlemenin yinelenmesiyle devam edilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !